Garantie & nazorg

  Zurück

Vijf jaar garantie

Wij geven een garantie van vijf jaar vanaf het permanent inzetten van de vervanging voor de tanden in de tandheelkundekliniek Dentaprime (behalve de provisorische stukken).

Dat er na een behandeling nog een garantiebehandeling komt, komt echter bijna nooit voor. Ontstaan er thuis toch nog problemen, dan helpt de partner-tandarts en stemt een eventueel noodzakelijke na verzorging met ons af. In veel gevallen kan de garantie zelfs bij de partner tandarts worden uitgevoerd en een reis naar ons toe is dan helemaal niet nodig. Het is heel belangrijk dat u opbelt bij een reclamatie of complicatie voordat u een behandeling laat uitvoeren.

Nazorg in eigen land

Voor de nazorg adviseren we u een partner tandarts van DENTAPRIME vlakbij uw woonplaats. In afstemming met onze kliniek voert hij de noodzakelijke controle onderzoeken uit.

Na uw terugkomst staat de partner-tandarts van DENTAPRIME tot uw beschikking als vertrouwenspersoon voor de nazorg en toekomstige behandelingen. De partner-tandartsen van DENTAPRIME zijn geselecteerde geneeskundigen die overtuigd zijn van het concept van de DENTAPRIME-kliniek en blij zijn om u zo goed mogelijk te behandelen. U kunt natuurlijk ook naar uw eigen tandarts gaan. Momenteel werkt de tandheelkundekliniek Dentaprime met ongeveer 60 tandartsen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland samen. We zoeken graag de meest nabije partner-tandarts voor u en coördineren een datum voor u.

Aanwijzing: De partner-tandartsen rekenen rechtstreeks met de patiënt volgens de Duitse Afrekening-wet af. De diensten van de partner-tandartsen zijn dus niet gratis en niet inclusief de behandeling in de tandheelkundekliniek Dentaprime. Deze kosten worden eventueel door het ziekenfonds vergoed.